Who's Online

Imamo jedan gost i nema članova online

ZNAKOVI U PROMETU(u izradi)

 1. Prometni znakovi u cestovno prometu
 2. Oznake na kolniku
 3. Svjetlosni signalni uređaji za davanje prometnih znakova
 4. Znakovi ovlaštenih osoba u prometu
 5. Oprema kolnika

 a.) Prometni znakovi

Ceste se moraju obilježavati propisanim prometnim znakovima kojima se sudionici u prometu upozoravaju na opasnost koja im prijeti na određenoj cesti ili dijelu te ceste, stavljaju do znanja ograničenja , zabrane i obveze kojih se sudionici u prometu moraju držati i daju potrebne obavijesti za siguran i nesmetan tok prometa.

Svi sudionici u prometu dužni su se ponašati u skladu sa prometnim znakovima.Prometni znakovi upozoravaju nas na opasnost koja nam prijeti na određenoj cesti ili na dijelu te ceste te na određena ograničenja, zabrane i obveze.

Prometni znakovi daju nam potrebne obavijesti, te nas obaviještavaju o načinu vođenja prometa na nekom dijelu ceste.

Prometni znakovi mogu biti;

1.1.znakovi opasnosti

1.2.znakovi izričitih naredbi

1.3 znakovi obavijesti

1.3.1 znakovi obavijesti za vođenje prometa

1.4 dopunske ploče (nadopunjuju sve prometne znakove) 

1.5 promjenjivi prometni znakov

 • b.) Oznake na kolnika
 • Oznake na kolniku služe za usmjeravanje, obavještavanje i vođenje sudionika u prometu.
  Oznake na kolniku mogu se postaviti same ili uz druge prometne znakove ako je potrebno da se značenje tih znakova jače istakne, odnosno potpunije odredi ili objasni.
  Oznake na kolniku čine crte, strelice, natpisi i druge oznake.
  Oznake na kolniku moraju imati i reflektirajuća svojstva.Uzdužne oznake na kolniku mogu biti razdjelne crte, rubne crte i crte upozorenja.

  Razdjelna crta služi za razdvajanje dvosmjernih prometnih površina prema smjerovima kretanja.

  Rubna crta označuje rub vozne površine kolnika.

  Uzdužne crte na kolniku izvode se kao pune, isprekidane i dvostruke crte i rubna crta.

  Puna uzdužna crta (razdjelna i rubna) označuje zabranu prelaska vozila preko te crte ili zabranu kretanja vozila po toj crti.

  Isprekidana uzdužna crta može biti isprekidana razdjelna crta, kratka isprekidana crta, široka isprekidana crta i crta upozorenja. Isprekidana razdjelna crta dijeli kolničku površinu na prometne trake.

  Crta upozorenja služi za najavljivanje blizine pune razdjelne crte

Oznake na kolniku jesu:

1) uzdužne oznake;

2) poprečne oznake,

3) ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika.

c.) Svjetlosni signalni uređaji za davanje prometnih znakova

Svjetlosni znakovi trobojnim svjetlima mogu se upotrebljavati i za upravljanje prometom na više prometnih traka istodobno ili za svaki prometnitrak posebno.

Ako se uređajem upravlja prometom na svakom traku posebno, svjetlosni su znakovi iznad prometnih traka na koje se odnose. Kad su svjetlosni znakovi upotrijebljeni za upravljanje prometom na više prometnih traka i smjerova kretanja istodobno, svjetlosni su znakovi s desne strane kolnika.

Svjetlosni signalni uređaji (semofor);

1) svjetlosni znakovi za upravljanje prometom;

2) svjetlosni znakovi za upravljanje prometom namijenjeni samo pješacima;

3) svjetlosni znakovi za upravljanje javnim gradskim prometom;

4) svjetlosni znakovi za obilježavanje prijelaza ceste preko željezničke pruge;

5) svjetlosni znakovi za obilježavanje radova na cesti i zapreka.

d.) Znakovi ovlaštenih osoba u prometu

Sudionici u prometu moraju postupati po zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama policijskih službenika ili drugih osoba koje, na temelju ovlaštenja iz ovoga Zakona, nadziru i upravljaju prometom na cestama (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba).

Ovlaštene osobe dužne su se pri davanju znakova postaviti na cesti tako da ih sudionici u prometu, kojima su znaci namijenjeni, mogu lako i s dovoljne udaljenosti uočiti.

Znaci što ih sudionicima u prometu daju ovlaštene osobe su znaci koji se daju rukama i položajem tijela, zvučni znaci i svjetlosni znaci.
Znaci moraju se davati tako da njihovo značenje za sudionike u prometu bude jasno i nedvojbeno.

 Ovlaštene osobe su;

 1. prometni policajac,
 2. prometna mladež
 3. ovlašteni radnici uz cestu(radovi na cesti)
 4. ostali

e.) Oprema ceste


 1. oprema za označivanje ruba kolnika,
 2. oprema za označivanje vrha prometnog otoka, 
 3. oprema, znakovi i oznake za označivanje radova, prepreka i oštećenja kolnika,
 4. oprema za vođenje i usmjerivanje prometa u području radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika,
 5. branici i polubranici,
 6. prometna zrcala,
 7. zaštitne odbojne ograde,
 8. ograde protiv zasljepljivanja,
 9. zaštitne žičane ograde,
 10. pješačke ograde,
 11. ublaživač udara
 12. oznake za ručno upravljanje prometom,
 13. signalizacija i oprema za smirivanje prometa,
 14. turistička i ostala signalizacija

 

Facebook

Nađi nas na Facebooku!

Prometni znakovi

Books!

Kappa

Shop!