Who's Online

Imamo 2 gostiju i nema članova online

Kategorije vozila

A1, spadaju motocikli radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora do 11 kW,
A2, spadaju motocikli čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više,

A, spadaju motocikli sa ili bez bočne prikolice,

B, spadaju motorna vozila, osim vozila A1, A2, A, F, G i M kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg,

B+E, spadaju kombinacije vozila koje se sastoje od vučnog vozila B kategorije i priključnog vozila, pri čemu najveća dopuštena masa priključnog vozila ne prelazi 3.500 kg,
C1, spadaju motorna vozila do 7.500 kg najveće dopuštene mase,
C1+E, spadaju vučna vozila kategorije C1 i priključna vozila čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg, s time da najveća dopuštena masa tako nastale kombinacije vučnog i priključnog vozila ne smije prelaziti 12.000 kg,
C, spadaju motorna vozila čija je najveća dopuštena masa iznad 7.500 kg,
C+E, spadaju skupine vozila koje se sastoje od vučnoga motornog vozila C kategorije i priključnog vozila čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg,
D, spadaju motorna vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju više od osam sjedala,
D+E, spadaju vučna motorna vozila D kategorije i priključno vozilo čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg,
F, spadaju traktori sa ili bez prikolice,
G, spadaju radni strojevi,
H, spadaju pružna vozila – tramvaji,
AM, spadaju mopedi i motokultivatori

 

KLIK! Više informacija o kategorizaciji vozila

 

 

Facebook

Nađi nas na Facebooku!

Prometni znakovi

Books!

Kappa

Shop!